Trang thông tin về tiền mật mã nhanh và chính xác nhất

ETHEREUM CLASSIC NÂNG CẤP THÀNH CÔNG

0 243

Ethereum Classic đã thông báo về việc đã nâng cấp thành công mạng lưới. Theo đó các thợ mỏ của Ethereum Classic sẽ dễ dàng xác nhận các khối giao dịch, và dễ dàng nhận thưởng hơn.

Ethereum Classic được phân tách từ Ethereum từ năm 2016, thông qua một số những tranh luận không thể giải quyết với những nhà phát triển Ethereum.

Hiện tại, Ethereum đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi sang thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake (PoS). Ethereum thực hiện một tính năng được thiết kế nhằm tăng độ khó khai thác và nhận giải thưởng nhằm khuyến khích các nhà phát triển chuyển sang PoS .

Các nhà phát triển của Ethereum Classic không có kế hoạch làm điều tương tự, mà muốn tạo nên một môi trường Blockchain mà ở đó, các thở mỏ sẽ dễ dàng khai thác hơn, dễ dàng nhận thưởng hơn. Ethereum trong bối cảnh đó đã quyết định Fork (nâng cấp), dự kiến diễn ra tại khối 5.900.000

Theo báo cáo mới nhất, thì bản cập nhật này đã diên ra thành công, khiến các thợ mỏ dễ dàng đạt được các phần thưởng khi xác nhận giao dịch trên hệ thống. Cụ thể thì bản cập nhật sẽ giảm thời lượng cần thiết để tạo nên một Block.

Thay đổi này đã tạo nên một khoảng cách giữa Ethereum Classic và đồng coin gốc của nó là Ethereum. Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là quan điểm vận hành của đội ngũ phát triển. Như đã nói, Ethereum đang dần chuyển sang giao thức Proof-of-Stake, còn Ethereum Classic tiếp tục muốn trung thành với giao thức Proof-of-Work.

Proof-of-work còn gọi là thuật toán bằng chứng công việc. Thuật toán proof-of-work giúp các thợ mỏ giải quyết những phương trình toán học. Để giải quyết phương trình toán học có rất nhiều cách, nhưng hệ thống chỉ chọn ra đáp án tối ưu nhất. Hệ thống Blockchain không thể bị đánh lừa vì nó sở hữu một danh sách các đáp án hợp pháp.

Thuật toán proof-of-stake xảy ra khi một thợ mỏ góp cổ phần vào loại tiền tệ kỹ thuật số cụ thể để xác minh cho khối giao dịch. Thuật toán proof-of-stake khá đơn giản cho máy tính vì bạn chỉ cần chứng minh mình sở hữu một tỉ lệ cổ phần của loại tiền tệ kỹ thuật số. Ví dụ nếu bạn sở hữu 5% lưu lượng Ethereum đang tồn tại thì bạn có quyền khai thác 5% tất cả giao dịch Ethereum.

Leave A Reply

Your email address will not be published.