Trang thông tin về tiền mật mã nhanh và chính xác nhất

ETHEREUM CLASSIC NÂNG CẤP THÀNH CÔNG

Ethereum Classic đã thông báo về việc đã nâng cấp thành công mạng lưới. Theo đó các thợ mỏ của Ethereum Classic sẽ dễ dàng xác nhận các khối giao dịch, và dễ dàng nhận thưởng hơn. Ethereum Classic được phân tách từ Ethereum từ năm 2016,…