Trang thông tin về tiền mật mã nhanh và chính xác nhất

Những quốc gia đã ủng tiền mật mã

Thanh toán bằng tiền mật mã mà tiêu biểu là Bitcoin đem đến khá nhiều lợi ích như tiện dụng, nhanh chóng và không tốn chi phí giao dịch. Vì vậy đã có nhiều nơi trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng loại tiền này như: Mỹ, Nhật Bản, một số…